کاریکاتور روزنامه پیروزی 9 آذر 1396

مراسم بیستمین سالروز انتشار پیروزی با توجه به ایام محرم و صفر و زلزله کرمانشاه با تاخیر فردا با حضور بزرگان و مدیران پرسپولیس برگزار می‌شود/کاریکاتور روزنامه پیروزی، پنج‌شنبه 9 آذر 96