حیدری: کسی که 60 بار تا صبح از خواب می‌پرد، دلش به حال این مملکت می‌سوزد

سال‌ها از اتمام دوره قهرمانی علیرضا حیدری می‌گذرد، او بعد از 6 مدال جهانی و المپیک بار دیگر به میان مردم بازگشته و حالا در اینستاگرامش بیشتر به مسائل اجتماعی و مردم می‌پردازد. او همیشه نگاه متفاوت و نقادانه‌ای به همه چیز دارد، سطحی از چیزی نمی‌گذرد، درست مثل روزهای قهرمانی‌اش.

بازیکنان پرسپولیس در 2 ردیف

این عکس فوق العاده را جناب محمود خان آخشیجان لطف کرده وبه مهدی حداد پور (خبرنگار پیروزی )مرحمت کرده ند .این عکس در هیچ نشریه ای تا به حال چاپ نشده است.