محرومیت تماشاگران فوتبال ، تادیب یا اجرای عدالت ؟!

محرومیت تماشاگران فوتبال ، تادیب یا اجرای عدالت ؟!


در ادوار ابتدایی زندگی بشر ، زمانی که انسانها به شکل قبیله یا عشیره زندگی میکردند و عملا چیزی بنام دولت وجود نداشت.

  اگر فردی مرتکب تخلف یا جرمی میشد نه تنها خود او بلکه خانواده و گاه قبیله و عشیره او نیز مورد مجازات قرار میگرفتند و بعبارتی ، مسئولیت ، جمعی بود ، یعنی فرد در جامعه حل میشد و خانواده یا قبیله جای او را میگرفتند یعنی فرد شخصیتی مستقل و جدا از جامعه نداشت و لذا حق یا حقوق انفرادی او نیز دچار دست خوش تردید میگردید . در نتیجه جمعی بودن مسئولیت هیچگاه معیار و قاعده مشخصی برای کیفر نداشت و قانون جنگل مطلقا و به طور کامل اعمال میشد و بین جرم انجام یافته و کیفر هیچگونه رابطه ای نبود اما پس از گذشت قرنها ، خلاصه حقوق جزا متحول گردید و قاعده تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات آن تعیین گردید.
در دین متمدن اسلام هر کس مسئول اعمال خویش است و طبق اصل شخصی بودن مجازاتها ، تنها مجرم مجازات میشود و دیگری مسئول اعمال او نیست .
این پیشگفتار به این دلیل بود که روشن نماییم که ما در حال حاضر در کدام دوره قرار داریم ؟ دوره بنیادین و ابتدایی یا عصر پیشرفت ، توسعه و تکنولوژی ؟
آیا هدف از مجازات و محرومیت افراد از حقوق اجتماعی ، اجرای عدالت است یا اصلاح و تادیب ، یا ارعاب مرتکب و اجتماع یا هر دو ؟
آیا محرومیت تماشاگران از حضور در ورزشگاه آخرین راهکار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است و لزوما شیوه دیگری وجود نداشت و یا اینکه همه طرق بکار گرفته شد و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که محرومیت ، بهترین راهکار ، در اجرای عدالت ، اصلاح و تادیب و ترساندن تماشاگران متخلف از محرومیتهای آینده است ؟
همانطور که در نفس فوتبال ، نمیتوان مانع خطاهای عمدی و یا غیر عمدی بازیکنان ، اشتباهات داوری و  تاکتیکی مربیان بود بنابراین بطریق اولی هم نمیتوان شور و هیجان و در کنار آن خطاها و اشتباهات تماشاگران که جزء لاینفک فوتبال هستند را قائل به تفکیک شد . یعنی تا زمانیکه فوتبال در این کره خاکی حیات و استمرار دارد این تخلف و اشتباهات هم استمرار دارد اما مقصود ،  صدور مجوز و تایید تخلف تماشاگران یک مسابقه فوتبال نیست بلکه باید بدنبال راهکارهای پیشگیری و کاهش این اتفاقات ناخوشایند از سوی تعدادی از تماشاگران متخلف باشیم یا به تعبیر دیگر ، اصولا راهی برای جلوگیری از ارتکاب تخلف و جرم وجود ندارد و متاسفانه ناچاریم که آن را به همین شکل بپذیریم به این دلیل که اصولا مدینه فاضله ای وجود ندارد و همین قدر که بتوانیم تخلفات و جرایم را چه در جامعه و چه در ورزشگاهها تا حد قابل تحملی کاهش دهیم یعنی رسالت خود را انجام داده ایم .
بر اساس اصل شخصی بودن مجازاتها ، اعمال هرگونه تنبیه و مجازات فقط بر روی مرتکبین به جرم ممکن است و لاغیر و بر همین اساس در مثال مورد بحث ، خطای ورزشی در فوتبال از سوی بازیکن خطاکار ، ممکن است مستوجب کارت قرمز از سوی داور شود بنابراین طبق اصل شخصی بودن مجازاتها فقط همان بازیکن از بازی اخراج میشود و نه همه بازیکنان تیم ، حال اگر این اصل را از زمین فوتبال به سکوها تعمیم دهیم باید قائل به این نتیجه باشیم که صرفا آن تعداد از تماشاگران متخلف و مشخص باید مجازات و تنبیه شوند نه مثلا بیست هزار تماشاگر منضبط ؟
کمیته انضباطی در آیین نامه خود میگوید ، تماشاگران متخلف منتسب به تیم قرمز یا ابی ! سوال ما از کمیته انضباطی اینست که طریقه اثبات انتساب تماشاگر متخلف به تیم قرمز و ابی با کدام ادله و کدام روش ، ابزار ، معیار و تکنولوژی اثبات میگردد ؟ آیا هر کس در ورزشگاه لباس قرمز بپوشد الزاما طرفدار پرسپولیسی است ؟ ایا لباس ابی ها حتما استقلالی هستند و زرد پوشان هم باید سپاهانی باشند ؟!!!!!!
این طریقه اثبات محل شک و تردید است و تشخیص ان تعداد از تماشاگران انگشت شمار و متخلف از میان بیست هزار تماشاگر با لباسهای رنگارنگ ، تکلیف بما لا یطاق است و بنابراین ضعف عدم تعیین این تعداد از تماشاگران متخلف دلیل موجهی بر محرومیت همه تماشاگران یک مسابقه فوتبال نمیتواند باشد و اصولا در هیچ کجای دنیا تماشاگران را از حضور در ورزشگاهها محروم نمیکنند و صرفا در صورت اثبات انتساب تماشاگران به تیم خاصی ، مجازات مالی را شامل آن تیم خاص مینمایند و نه تماشاگران ، زیرا در ورزش و علی الخصوص در فوتبال دنیا از دهه های پیش دریافتند که امروز ، فوتبال  بعنوان یک صنعت پول ساز و یک ورزش اقتصادی است و تماشاگران هم روح آن هستند و چرخه و درآمدزایی فوتبال از وجود و حضور همین تماشاگران است و جسم فوتبال بدون روح معنا و مطلوبیتی ندارد و براحتی این سرمایه ارزشمند را کنار نمیگذارند .البته ، ما منکر اخلاق در ورزش نیستیم اما کماکان ورزش رو صرفا بعنوان یک فضیلت اخلاقی می پنداریم نه یک صنعت درامد زا.

کمیته انضباطی و در راس آن فدراسیون فوتبال و علی الخصوص صدا و سیما باید عینک بدبینی را کنار گذاشته و اینگونه تصور و یا اینگونه به تصویر نکشند که تماشاگران و طرفداران یک تیم تشکیل شده است از یکسری افراد بیکار و متخلف ! چنانچه اینان جرات ترک صندلی گرم و نرم خود را داشته باشند و ساعاتی را روی سکوهای سرد در میان تماشاگران بنشینند متوجه خواهند شد که در میان  تصورات غلط و اشتباه خود میتوانند افرادی را از جامعه وکلا ، پزشکان ، مهندسان ، معلمان و تولیدکنندگان که دارای شأن و جایگاه درخور توجه در اجتماع هستند را در میان تماشاگران مشاهده کنند.
آیا با تخلف چند تماشاگر میتوان همه را محروم از تماشای بازی تیم مورد علاقه شان نمود ؟ بعنوان مثال اگر دانش آموز یکی از کلاسها مرتکب بی انضباطی گردد ایا مدیر مدرسه باید همه دانش آموزان مدرسه را موقتا از ورود به مدرسه و ادامه تحصیل محروم کند یا فقط همان دانش آموز بی انضباط را مورد تادیب قرار دهد ؟
یقینا مسئولین فدراسیون میدانند که محیط ورزش دارای روح نشاط ، سرزندگی و شادابی است و این محیط ، پادگان نیست که با تخلف یک نفر ، بخواهند همه را مورد تنبیه قرار دهند لین یعنی همان رفتاریست که امروز فدراسیون فوتبال اعمال میکند .
ماده ۱ آیین نامه کمیته انضباطی میگوید که ، این آیین نامه مجموع مقرراتی است که منطبق با قوانین فوتبال و بر اساس کدهای انضباطی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و در راستای (مشخص سازی) تخلفات بازیکنان ، .......... و همچنین ( تماشاگران) میباشد و در بند ۴ ماده ۷۳ میگوید استفاده از پلاگارد و تابلو برای تحقیر حریفان و مقامات رسمی تیمهای مقابل مستوجب انجام یک تا سه مسابقه بدون حضور تماشاگر خواهد بود و هر تماشاگری که مسبب این موارد باشد و (شناسایی) گردد نیز تا ۶ ماه از ورود به ورزشگاه منع میشود . آیین نامه در ماده ۱ و بند ۴ ماده ۷۳ از اصطلاح ( مشخص سازی) و (شناسایی) استفاده نمود اما حالیه سوال اینجاست ، شخصی که در میان جمعیت از پلاگارد و تابلو استفاده میکند بنابراین تعیین مصداق آن در میان جمعیت و تفکیک آن از میان سایر تماشاگران نسبت به سایر موارد مشابه ، بسیار سهل و آسان است و احتیاج به ( شناسایی) ، (کارشناسی) و (تامین دلیل) ندارد یا بقول خودمان تابلو است در حالیکه با تدقیق در این ماده اینطور فهمیده میشود که اگر طرف مورد نظر (شناسایی) گردد تا ۶ ماه از ورود او به ورزشگاه ممانعت میشود در صورتی که این عمل از مقدمات بعیده است که کمیته انضباطی همین مورد عیان را نمیتواند بدرستی تشخیص دهد و با شک و تردید و ابهام و با اما و اگر به قضیه می نگرد ولیکن چطور بیست هزار تماشاگری رو که در دستانشان نه پلاگاردی است و نه تابلویی ، چگونه تشخیص میدهد که فحاشی ، پرتاب اشیا ، وسایل آتش زا کار کدامیک از تماشاگران است و از کدام ضلع ورزشگاه و کدام ردیف و کدام سکو و صندلی صورت گرفته است ؟ مگر ورزشگاهای ما صندلی های شماره دار دارد و تماشاگران هم بر اساس شماره های مربوط بر جایگاه خود مینشینند که از آن طریق قابل شناسایی باشند ؟ آیا بستر ، زیر ساخت و سازوکار آن در ورزشگاهای ما فراهم است ؟
در نتیجه چون در این حوزه ناتوان هستیم و توانایی تشخیص و تمییز نداریم لاجرم مجبوریم در صورت فحاشی تعدادی از تماشاگران متخلف و نامشخص ، همه بیست هزار نفر را فحاش فرض نموده و حکم کلی صادر نماییم در حالیکه در قانون آیین دادرسی ما حکم عام و کلی نداریم و باید به شکل خاص حکم صادر نمود لیکن این رفتارها و اعمال مجازات به این شکل ، شایسته خردمندان فدراسیون فوتبال نیست و با این تعبیر باید گفت که حقوق ، از عدالت جا ماند .
هر چند مجازات و کیفر و محروم کردن تماشاگران از حضور در ورزشگاهها از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه فوتبال به اجرای عدالت است اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مساله بسیار پیچیده ای است زیرا چه بسا اعمالی غیر عادلانه برای فرد یا گروهی ، عین عدالت برای فرد یا گروه دیگری باشد . جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند در حالی که از آنسوی ، قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی را جهت نظم اجتماعی ضرورت دانسته و عادلانه و منصفانه جلوه میکند .
علی ایحال با ابهام در تعریف عدالت ، اجرای مجازات نمیتواند دقیقا اجرای عدالت باشد یا اینکه تصور کنیم عدالت نسبی است و یا عرفی و یا اینکه ناچارا وجدان عمومی را ملاک بگیریم اما به هر ترتیب بحث مواج عدالت درگیر جزر و مد است ولی با تمامی اوصاف نمیتوان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف و اجرای مجازات نمود .
کوتاه سخن اینکه ، از آنجاییکه تماشاگران فوتبال در حوزه اجرایی آیین نامه کمیته انضباطی قرار دارند آیا در صورت محرومیت از حضور در ورزشگاهها ، از حقوق دفاعی به مانند سایر اعضای حوزه فدراسیون مانند بازیکنان و مربیان برخوردارند و آیا میتوانند به آرای صادره اعتراض نمایند ؟
برای رفع معضلات فوتبال ایران صرفا تخصص کارشناسان فوتبال ملاک نیست و وقتش است از سایر متخصصین علوم مرتبط از جمله جامعه شناسان ، روانشناسان و حقوقدانان بهرمند شد .

فرهاد خراسانی

کارشناس حقوقی

حقوق ورزش

محرومیت تماشاگران

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی