جذب مهاجم میلیاردی با وجود احکام محکومیت قطعی! / از استقلال بابت بکارگیری غیرمجاز تیام کسر امتیاز می شود؟

جذب بازیکن خارجی توسط استقلال تهران مغایر با مصوبه فدراسیون مبنی بر منع باشگاههای دارای پرونده منجر به حکم محکومیت قطعی از این عمل انجام شد! چه کسی پاسخگوی تیم های متضرر از مجوز حمایتی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان خواهد بود؟