پرسپولیس ویک نقد فنی

این روزها بازی های پرسپولیس آنچنان که باید وشاید هوادار رابه وجد نمی آورد وهمه از دفاع اتوبوسی حریفان گلایه می کنند اماسوال بزرگی که پیش میاد این است: