چه تیپی زده مهدوی کیا

مهدی مهدوی کیا هم یکی از مدعوین مراسم قرعه کشی جام جهانی است که به روسیه سفر کرده. مرد جنتلمن فوتبال ایران.