فوتبال امارات مقابل پرسپولیس زانو زد/ گزارشگر عرب مقابل عادل کم آورد


وقتی یاد گزارش های امثال استاد عطاء اله بهمنش، روشن زاده و یا وارث می افتیم و آنها را با گزارشگران امروز فوتبال مقایسه می کنیم لاجرم به این نتیجه منطقی میرسیم که همه چیز فوتبال کنونی باید به همه چیزش بیاید.