اعمال فشار باشگاه استقلال بر کمیته انضباطی تخلف است

حتی تغییر تاریخ رسیدگی به پرونده تخلف استقلال تهران چه با عذر و چه فاقد عذر قانونی و با اعمال فشار این باشگاه از طریق تاج یا مصاحبه های مقامات این باشگاه ، نقض و نسخ بند ۲ ماده ۳۹ آیین نامه انضباطی است و مطابق ماده ۵۶ همان آیین نامه فشار بر مقامات رسمی فدراسیون تخلف محسوب می شود.

حسن‌زاده:‌رئیس فدراسیون دخالتی در آرای کمیته انضباطی نمی‌کند/استقلالی‌ها فقط برای تسریع در پرونده تقاضا کردند

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: هیچ یک از مقامات فدراسیون فوتبال آرای کمیته انضباطی درباره پرونده استقلال را وتو نکرده و اتفاقاً اخلاق رئیس فدراسیون هم این طور نیست که در کار کمیته انضباطی دخالت کند.