مانور حاجی در پست جدید

برانکو ایوانکوویچ تصمیم گرفت در دیدار مقایل سایپا به محمد انصاری که با مصدومیتی جزئی مواجه بود استراحت دهد.